Bibliotheca Elseghemensis

€ 5,00

Monumenten, zoals het gerestaureerde hoevegebouw van het kasteel van Elsegem, zijn stille getuigen van een voorbije tijd. Personen die uit eigen beleving hierover kunnen getuigen, geven deze bouwwerken een ziel. Mondelinge overlevering geeft kleur aan een publicatie.

 

Een historisch pand dat in al zijn glorie herrijst uit zijn ruïnes, vraagt om een relaas. In deze neerslag is het onderwerp niet zo evident. Centraal in deze publicatie staat het hoevegebouw van het kasteel van Elsegem, les dépendances. Zoals gebruikelijk in die tijd had ieder kasteel zijn bijgebouwen. Afhankelijk van de omstandigheden hadden deze bijgebouwen elk wel een eigenaardigheid. Deze was meestal afhankelijk van de kasteelheer. 

 

Het hoevegebouw, dat hoorde bij het kasteel van Elsegem, is wel enig in zijn soort. Naast het koetshuis, de stallingen en de verblijven van het personeel, maakten ook een oranjerie en een bibliotheek deel uit van de bijgebouwen. Het kasteel en het omliggende domein was sinds het begin van de 18de eeuw eigendom van de familie de Ghellinck d’Elseghem. Het functionele deel van de bijgebouwen werd gelijktijdig met het kasteel opgericht. De vertrekken die het bijgebouw zijn unieke karakter geven, kwamen er op het einde van de 19de eeuw. Hoe het hen verging van bij het prille begin tot het tragische einde, vormt de kern van dit verhaal. 

 

Het grotere geheel waartoe deze bijgebouwen behoren, wordt beschreven in de geschiedenis van het kasteel. We zien hoe het feodale kasteel zich ontwikkelt tot de waterburcht die er is bij het begin van de 20ste eeuw. Gelijklopend met de evolutie van het kasteel volgen wij de eigendomsgeschiedenis ervan. Wij besteden vooral aandacht aan de rol van de familie de Ghellinck d’Elseghem Vaernewyck. Gedurende meer dan 200 jaar zal deze familie een belangrijke rol spelen in Elsegem. Hiervoor putten wij uit getuigenissen van nakomelingen van de familie.

 

Behalve de familie komen ook mensen aan het woord die gewerkt hebben op het kasteel. Zij zijn de laatste getuigen van het dagelijkse leven op en rond het domein de Ghellinck. Hun verhalen getuigen van blijvende herinneringen aan een wereld die voor een stuk verdwenen is.

 

Het gerestaureerde gebouw willen wij ook een plaats geven in het heden zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meegenieten van deze historische plek in onze gemeente.

 

Het gemeentebestuur wil deze unieke site omvormen tot een culturele ontmoetingsplaats, voor de inwoners van Wortegem-Petegem en bij uitbreiding de ganse regio.

 

Zo is de cirkel opnieuw gesloten. Het hoevegebouw met zijn Bibliotheca Elseghemensis krijgt opnieuw voeling met de roem en faam dat het vroeger genoot.

 

 

Productdetails:

Formaat       210 x 295 mm

Volume        50 pagina’s