De abdij van Beaulieu

€ 8,00

Er was een tijd dat de Schelde de grens vormde tussen het Duitse rijk en het Franse rijk. Aan beide zijden van de rivier werden versterkte plaatsen uitgebouwd. In Petegem ontstaat een burcht met zeven torens, wallen en een valbrug. Omwille van socio-politieke redenen wordt eind dertiende eeuw de vervallen burcht omgevormd tot een abdij.

 

De abdij kent een lange periode van bloei, maar onder het bewind van Jozef II wordt ze gesloten en grotendeels afgebroken. Sindsdien heeft de abdij verschillende eigenaars gekend, de teleurgang was echter niet meer te stoppen. Wat eens een historisch ankerpunt was in onze streek en ons dorp, verwaterde tot een ruïne. Tot in 1983 de graaf d’Ogimont uit Petegem de site van de abdij van Beaulieu verkocht en het privébezit werd. Nu, in 2016, hebben verschillende personen elk een deel van de site aangekocht. 

 

Het strekt hen tot eer dat zij het in moeilijke tijden aandurven waardevol historisch patrimonium te kopen en het bovendien ook nog eens een herbestemming willen geven. 

 

Historisch patrimonium verwerven is één zaak, het restaureren en verbouwen een andere. Dat is niet steeds een geschenk, maar vaak een opeenvolging van slapeloze nachten omwille van regeltjes en administratieve rompslomp. Dit kost vaak veel tijd en geld, terwijl men werkeloos moet toezien hoe de weersomstandigheden slopend en vernietigend te werk gaan. 

 

Het getuigt van moed, visie en doorzettingsvermogen om een site als deze van de abdij van Beaulieu nieuw leven in te blazen. De abdij zal vanop de oevers van de Schelde haar vroegere glorie opnieuw uitstralen. Waar vroeger monniken en later kloosterzusters leefden, zullen in de toekomst burgers een thuis hebben. 

 

Zo blijkt nog maar eens dat, mits moed en visie gepaard gaan met een flexibele administratie van de diensten Monumenten en Landschappen, prachtige realisaties kunnen verwezenlijkt worden. Of hoe oud nieuw ontmoet! 

 

Voor onze gemeente, Wortegem-Petegem is het een nieuwe parel in de juwelenkist van waardevol historisch patrimonium. Met dank aan de ondernemende nieuwe eigenaars. 

 

“In onze familie hebben wij allemaal een oude steen in de maag. Mijn grootvader was architect, ik ben architect, mijn vader was arts maar enorm begaan met onroerend erfgoed    . In Brugge was hij stichtend lid van de Marcus Gerards-stichting, die zich jarenlang heeft ingezet voor het voor het behoud van het bouwkundig patrimonium van de stad, zowel door de sensibilisering van de bewoners als door de aankoop en restauratie van waardevolle huizen. De aankoop en renovatie van het kapelaanshuis past perfect in de familiale traditie.”

 

Luc Vertongen, architect-restaurateur, eigenaar van het kapelaanshuis 2016

 

 

Productdetails:

Ondertitel    Van kloostergemeenschap tot woonstede

Formaat       210 x 295 mm

Volume        64 pagina’s in kleur